دادور
#

درباره ما

تمرکز مجموعه دادور بر روی پرونده های تخصصی و تبحر اعضای مجموعه دادور بر روی دعاوی تخصصی ملکی است.

وکلای ما در زمینه های مربوط به شهرداری ها، دیوان عدالت اداری، زمین شهری، سرقفلی، داوری، قراردادهای مشارکت در ساخت، منابع طبیعی و دعاوی مشابه خبره اند.

بنابراین سعی می کنیم پرونده ها را با کمک خرد جمعی و با مشورت مجربین، مطرح و پیگیری کنیم.

مشاوره حقوقی
09126386954