دادور
#

شکایت چک برگشتی

شکایت چک برگشتی

منظور از شکایت چک برگشتی یعنی اقدام کیفری در خصوص چکی که منتهی به گواهی عدم پرداخت شده است. بنابراین ما دو نوع کلی اقدام، در چک برگشت خورده داریم:

الف) شکایت کیفری چک

ب) مطالبه حقوق چک (مطالبه وجه چک) که گاهاً در عرف به اشتباه از عبارت شکایت حقوقی چک نیز استفاده میشود.

تفاوت چک کیفری و چک حقوقی

ما چیزی تحت عنوان چک کیفری و چک حقوقی نداریم. ولی گاهی اوقات افراد با رعایت برخی از شرایط می توانند از هر دو حق استفاده کنند. هم شکایت علیه صادر کننده چک در مراجع کیفری (شکایت چک برگشتی) و هم طرح دعوا در مراجع حقوقی. بنابراین دارنده چک هر زمانی می تواند دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را تقدیم دادگاه حقوقی نماید ولی برای شکایت کیفری چک، بر مبنای قانون صدور چک رعایت شرایطی لازم است.

بیشتر بدانید: نمونه شکایت چک بلامحل

شرایط لازم برای شکایت چک برگشتی

مطابق قانون جدید صدور چک:

۱) تاریخ برگشت چک کمتر از ۶ ماه بعد از تاریخ سررسید باشد

بنابراین اگر تاریخ سررسید ۳۰/۶/۱۴۰۰ باشد، دارنده چک باید تا ۳۰/۱۲/۱۴۰۰ اقدام به برگشت زدن چک کند.

۲) تاریخ شکایت کمتر از ۶ ماه بعد از تاریخ برگشت چک باشد

بنابراین مثلاً اگر تاریخ برگشت چک ۳۰/۶/۱۴۰۰ باشد، دارنده چک باید تا تاریخ ۳۰/۱۲/۱۴۰۰ اقدام کیفری در خصوص چک نماید و شکایت خود را ثبت کند.

۳) چک به تاریخ روز باشد

شاید بیش از ۹۰درصد چک های صادره در جامعه چک های وعده دار است و چک روز به این معنا که همین امروز صادر می شود و تاریخ سررسید نیز همین امروز است، بسیار کم صادر می شود. ولی بار اثبات وعده دار بودن چک، بعهده بدهکار و صاحب حساب است. بدین معنا که صادر کننده چک باید اثبات کند که چک وعده دار بوده است. مثل اینکه به فاکتور یا مبایعه نامه ای استناد کند که تاریخ فاکتور و مبایعه نامه برای قبل از تاریخ سررسید چک است و شماره چک در آن فاکتور یا مبایعه نامه قید شده است.

۴) چک ضمانتی نباشد

چک تضمینی که روی آن نوشته شده باشد بابت ضمانت معامله ……… و یا بابت تضمین بدهی ……..، قابل اقدام کیفری نیست.

۵) چک سفید امضا و بدون تاریخ نباشد

۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی
09126386954