دادور
#

طلاق از طرف مرد از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق

طلاق به درخواست مرد
  • ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
  • 945 بازدید
  • بدون نظر

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران، مرد هر وقت بخواهد میتواند به دادگاه مراجعه و همسر خود را طلاق دهد. طلاق از طرف مرد احتیاج به دلیل موجهی ندارد. فقط کافی است مرد قبل از طلاق حقوق مالی خانم را تعیین تکلیف کند بعد از آن هر وقت بخواهد میتواند مبادرت به طلاق دادن همسر خود نماید.

مراحل طلاق از طرف مرد

مراحل طلاق از طرف مرد شامل موارد زیر است:

۱) تقدیم دادخواست اولیه

۲) ارجاع به شعبه و رسیدگی توسط دادگاه خانواده

۳) صدور حکم توسط دادگاه

۴) اعتراض احتمالی طرف مقابل به حکم صادره در مراجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور)

۵) ثبت طلاق در دفترخانه

مرحله اول: دادخواست طلاق از طرف مرد

دادخواست اولیه طلاق از طرف زوج اولین اقدامی است که مرد میبایست جهت طی کردن فرایند طلاق انجام دهد. تقدیم دادخواست به دادگاه از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام میپذیرد. دادگاه صالح به رسیدگی (دادگاهی که مرد باید در آن دادخواست طلاق بدهد) دادگاه خانواده محل اقامت زوجه است. بعد از تقدیم دادخواست پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع میشود. از آنجایی که حق طلاق با مرد است، نیازی به ارائه دلیل خاصی جهت انجام طلاق توسط مرد وجود ندارد. بنابراین دادخواست طلاق از طرف زوج الزاماً متکی به ارائه مستندات خاصی نیست.

مرحله دوم: رسیدگی توسط دادگاه خانواده

پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده، وقت رسیدگی تعیین و دادگاه به تقاضای زوج جهت طلاق در وقت یاد شده رسیدگی میکند. وقت رسیدگی از طریق سامانه ثنا به زوجین ابلاغ میگردد. از آنجایی که دادخواست طلاق توسط مرد تقدیم شده است، مرد قبل از تقدیم دادخواست حتماً میبایست در سامانه ثنای قوه قضاییه ثبت نام کند. ولی اگر چنانچه زوجه در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد، ابلاغیه وقت رسیدگی به صورت سنتی و از طریق پست به آدرس اعلام شده توسط خواهان (مرد) ارسال میگردد.

بیشتر بدانید:  مدت زمان طلاق توافقی - طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟

دادگاه پس از صورتجلسه نمودن اظهارات طرفین، به طور معمول طرفین را به داوری ارجاع میدهد. داوری در دادگاه خانواده روشی است که به موجب قانون حمایت خانواده قبل از صدور حکم طلاق باید انجام شود. داور میتواند از طریق قسمت داوری دادگاه خانواده انتخاب شود و همچنین طرفین میتوانند از اقارب (اقوام و نزدیکان) خود شخصی که بالای ۳۰ سال و متأهل باشد را به عنوان داور تعیین نمایند. نقش داور در پرونده طلاق نقش میانجی گر است و به نوعی داور وظیفه دارد طرفین را به سازش ترغیب کند. در اینجا اگر مرد به طلاق اصرار داشته باشد، داور مراتب اصرار زوج بر طلاق را صورتجلسه کرده و به دادگاه میدهد.

مرحله سوم: صدور حکم توسط دادگاه

دادگاه پس از انجام رسیدگی نسبت به صدور حکم اقدام مینماید. دادگاه مکلف است در حکم خود در خصوص کلیه حقوق مالی زن از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل یا نحله و همچنین در خصوص جهیزیه،حضانت و نگهداری و نحوه پرداخت هزینه های حضانت فرزند تصمیم گیری نماید. البته به لحاظ حقوقی تصمیم دادگاه در اینجا گواهی عدم امکان سازش است.

مرحله چهارم: اعتراض به حکم طلاق (تجدیدنظرخواهی از گواهی عدم امکان سازش)

با توجه به اینکه احکام طلاق قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند، هر شخصی که رای به زیان او صادر شده است و یا هر شخصی که رای را به زیان خود میداند میتواند نسبت به آن اعتراض نموده و تقاضای تجدیدنظر کند. به عنوان مثال در پرونده طلاق از طرف مرد ممکن است دادگاه با درخواست طلاق موافقت کرده باشد ولی مرد اجرت المثلی که باید پرداخت نماید را بسیار زیاد میداند و نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر میکند. بنابراین اعتراض به رای از جانب هر دو طرف میتواند انجام شود.

بیشتر بدانید:  سامانه تصمیم طلاق چیست؟

مرحله پنجم: ثبت طلاق در دفترخانه

پس از صدور رای توسط دادگاه و قطعیت آن زوج میتواند نسبت به اجرای رای و ثبت طلاق در دفترخانه اقدام نماید. بدین منظور زوج میبایست از دادگاه تقاضای صدور گواهی قطعیت را بنماید. گواهی قطعیت دادنامه یا همان رای به این معنی است که دادگاه به دفترخانه اعلام می نماید که مفاد رای قطعی شده و قابلیت اجرا را دارد.

نکاتی چند در خصوص طلاق از طرف مرد

۱) چیزی به نام عده مرد بعد از طلاق وجود ندارد

عده در قانون و شرع مخصوص بانوان است. بنابراین مرد نیازی به نگه داشتن عده نداشته و میتواند بلافاصله بعد از طلاق ازدواج کند.

۲) مرد باید قبل از ثبت و اجرای حکم طلاق کلیه حقوق مالی خانم را پرداخت نماید

در صورتی که گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق صادر شود کلیه حقوق مالی مندرج در گواهی صادره اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و… توسط مرد می بایست پرداخت شود. در صورتی که زوجه به ثبت طلاق بدون پرداخت حقوق مالی فوق رضایت دهد، میتواند حقوق مذکور را پس از اجرای صیغه طلاق مطالبه نماید.

۳) تقاضای حکم اعسار (تقسیط) از مهریه و سایر حقوق مالی

در صورتی که زوج امکان پرداخت یک جای وجوه مندرج در دادنامه طلاق را نداشته باشد، میتواند از دادگاه تقاضای پرداخت اقساطی (اعسار) آن را نماید. دادگاه پس از بررسی اوضاع و احوال مالی و درامد مرد در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعسار اقدام می نماید. پس از قطعیت حکم اعسار در صورتی که حکم صادره شامل پیش پرداخت باشد، زوج با پرداخت مبلغ اولیه میتواند تقاضای ثبت طلاق را نماید.

۴) تکلیف جهیزیه مرد بعد از طلاق

آنچه در قانون به عنوان جهیزیه مقرر شده است اثاث و وسایل منزلی است که توسط زوجه (خانم) به زندگی مشترک آورده میشود. از آنجایی که در عرف ما ایرانیان برخی از وسایل مورد نیاز زندگی توسط مرد خریداری میشود، در اینجا هر وسیله ای که توسط مرد خریداری شده است به خودش تعلق دارد و هر اثاثی که توسط خانم تحت عنوان جهیزیه یا هر عنوان دیگری خریداری شده است، متعلق به خود زوجه است.

بیشتر بدانید:  اعسار از پرداخت مهریه

۵) شرط تنصیف دارایی یا تقسیم اموال مرد بعد از طلاق 

معمولاً در عقدنامه هایی که توسط زوجین امضا میشود، شرطی تحت عنوان تنصیف دارایی وجود دارد. در این شرط مرد متعهد میگردد در صورتی که تقاضای طلاق نماید تا نصف دارایی که در زمان زندگی مشترک به دست آورده باشد به زوجه پرداخت نماید. از این رو شرط مذکور “تا نصف دارایی” است و نه نصف دارایی. بنابراین این عبارت میتواند به عنوان مثال ۱۰ درصد از دارایی را شامل شود. تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است.

۶) درخواست طلاق از طرف مرد در دوران نامزدی

در صورتی که زوجین اقدام به ثبت ازدواج خود نموده باشند، ولی زندگی مشترک خود را آغاز نکرده باشند تقاضای طلاق از طرف مرد همراه با پرداخت نصف مهریه خواهد بود. البته منظور از آغاز زندگی مشترک صرفاً وقوع رابطه زناشویی بین زوجین است بنابراین حتی اگر طرفین زندگی خود را عرفاً آغاز نکرده باشند ولی رابطه زناشویی برقرار شده باشد، مرد مکلف است کل مهریه را پرداخت نماید.

در صورت وقوع طلاق در دوران عقد و قبل از رابطه زناشویی، نوع طلاق از نوع بائن غیر مدخوله خواهد بود. در مطلبی تحت عنوان انواع طلاق به بررسی کامل این موضوع پرداخته ایم. برای مطالعه آن به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

شماره های تماس:

۰۹۱۲۶۳۸۶۹۵۴

۰۲۱۷۷۰۵۷۶۰۵

۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی
09126386954