دادور
#

نحوه به اجرا گذاشتن سفته یا وصول سفته

به اجرا گذاشتن سفته

سفته یک سند تجاری است که به موجب آن صادر کننده تعهد مینماید که عندالمطالبه و یا در زمانی مشخص مبلغ مورد نظر را در وجه حامل یا به شخصی خاص و یا به حواله کرد وی بپردازد. به اجرا گذاشتن سفته و یا وصول سفته به این معنی است که دارنده سفته میتواند علیه صادر کننده و ضامنین آن تقاضای صدور واخواست نماید.

واخواست سفته چیست؟

به مطالبه قانونی وجه سفته واخواست سفته یا اعتراض عدم تادیه و یا به اجرا گذاشتن سفته میگویند. مهلت واخواست سفته، ۱۰ روز پس از سررسید آن میباشد.

جهت صدور واخواست، دارنده سفته لازم است که از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام به ثبت دادخواست نماید. بعد از ثبت دادخواست و ارجاع پرونده به شعبه، در وقت معین به محل شعبه مورد نظر مراجعه میکنید.

نحوه به اجرا گذاشتن سفته (وصول سفته)

به اجرا گذاشتن سفته به دو صورت میتواند باشد:

۱) مطالبه قانونی وجه سفته که به آن واخواست سفته و یا به اجرا گذاشتن سفته میگویند. در این حالت سفته کلیه امتیازات یک سند تجاری را خواهد داشت.

۲) مطالبه وجه سفته بدون واخواست که در این حالت سفته مانند یک سند عادی در نظر گرفته میشود.

بیشتر بدانید: نمونه متن درخواست صدور اجراییه

نحوه تکمیل سفته چگونه است؟

مواردی که لازم است در تنظیم و تکمیل سفته مورد توجه قرار گیرد به قرار زیر است:

۱) طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضا حتماً باید دارای تاریخ هم باشد.

۲) مبلغ قابل پرداخت باید به حروف نیز درج گردد.

۳) نام و نام خانوادگی گیرنده سفته و تاریخ پرداخت وجه باید قید گردد.

۴) نام و نام خانوادگی متعهد، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته لازم است که نوشته شود.

۵) در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر میشود لازم است که نام و نام خانوادگی وی حتماً قید گردد. در غیر این صورت به جای نام و نام خانوادگی عبارت “در وجه حامل” نوشته میشود.

۶) اگر سفته در وجه شخص معینی باشد، آن شخص به عنوان طلبکار شناخته میشود. ولی اگر سفته در وجه حامل باشد هر شخصی که سفته را در اختیار داشته باشد به عنوان طلبکار در نظر گرفته میشود.

۷) اگر سفته دارای تاریخ سررسید نباشد به عنوان عندالمطالبه در نظر گرفته میشود. یعنی به محض مطالبه وجه توسط دارنده، وجه آن باید به وی پرداخت گردد.

نکته: در صورتی که مندرجات قانونی سفته تکمیل نگردد به عنوان یک سند عادی در نظر گرفته میشود و دیگر قابلیت به اجرا گذاشتن سفته یا وصول سفته به صورت قانونی وجود ندارد.

سقف سفته

هر سفته دارای سقف مشخصی است که تا آن سقف قابلیت تعهد دارد. مثلاً ممکن است روی سفته ای نوشته شده باشد پنجاه میلیون ریال. یعنی سقف تعهد این برگ سفته پنجاه میلیون ریال یا پنج میلیون تومان است.

به اجرا گذاشتن سفته بدون نام

در صورتی که سفته ای بدون نام باشد یعنی نام گیرنده یا طلبکار در آن درج نشده باشد، گیرنده در تاریخ سررسید میتواند نام خود را روی سفته نوشته و نسبت به وصول وجه اقدام نماید. همچنین در صورتی که عبارت “حواله کرد” در متن سفته خط نخورده باشد میتواند سفته را به شخص دیگری انتقال دهد. در حالتی که “حواله کرد” خط خورده باشد برای انتقال سفته باید از طریق پشت نویسی، اقدام کند.

لازم به توضیح است که عبارت “حواله کرد” در متن سفته به این معنی است که گیرنده، اختیار انتقال سفته به دیگری را دارد.

بیشتر بدانید: نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی

به اجرا گذاشتن سفته تاریخ گذشته

همانطور که پیش تر بیان شد، برای واخواست سفته تنها ۱۰ روز پس از تاریخ سررسید میتوانید اقدام نمایید. در صورتی که تاریخ واخواست گذشته باشد سفته از حالت سند تجاری خارج شده و به یک سند عادی تبدیل میشود.

وصول وجه سفته بدون واخواست هم امکانپذیر است ولی همانطور که بیان شد تنها به عنوان یک سند عادی قابلیت ارائه به دادگاه را دارد. در این حالت، در هنگام ارائه دادخواست به دادگاه بهتر است که سفته را نیز به عنوان مدرک طلب به پرونده ضمیمه کنید.

به اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ

ممکن است سفته ای بدون تاریخ سررسید باشد. در این صورت یکی از حالتهای زیر متصور است:

حالت اول: در قسمت تاریخ عبارت “عندالمطالبه” و یا “به محض رویت” قید گردد. در این حالت، هر زمان که دارنده سند اراده کند میتواند برای وصول وجه سفته اقدام نماید.

حالت دوم: در قسمت تاریخ مدت زمان پس از رویت در نظر گرفته شود. مثلاً نوشته شود ۲۰ روز پس از رویت.

حالت سوم: ممکن است تاریخ سررسید را بر اساس تاریخی از صدور سند مشخص کنند.

حالت چهارم: در صورتی که در قسمت تاریخ هیچ چیز نوشته نشود مانند عندالمطالبه در نظر گرفته میشود.

هزینه به اجرا گذاشتن سفته

در صورتی که در مهلت قانونی (تا ۱۰ روز از تاریخ سررسید) اقدام به وصول وجه نمایید باید مبلغی را برای صدور واخواست و مبلغ دیگری را برای ارائه دادخواست به مراجع حقوقی پرداخت نمایید.

هزینه به اجرا گذاشتن سفته، بستگی زیادی به مبلغ آن دارد. به طور کلی هزینه به اجرا گذاشتن سفته سه و نیم درصد از مبلغ سفته میباشد.

لازم به ذکر است در صورتی که دارنده سند توان مالی پرداخت هزینه به اجرا گذاشتن سفته را نداشته باشد میتواند تقاضای اعسار از پرداخت (قسط بندی) را به دادگاه نماید.

نکته: اگر مبلغ سفته تا ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف و مبالغ بالاتر در صلاحیت دادگاه میباشد.

تامین خواسته در سفته چگونه است؟

در خلال به اجرا گذاشتن سفته و یا قبل از آن میتوان تقاضای تامین خواسته کرد. بدین معنی که اگر بخواهید اموالی از صادر کننده سفته را قبل از اینکه حکم صادر گردد توقیف کنید، میتوانید تقاضای تامین خواسته به مرجع قضایی بدهید. تامین خواسته در سفته وقتی انجام میشود که دارنده سفته نگران از بین رفتن اموال موجود در اختیار صادر کننده یا از دسترس خارج شدن این اموال به واسطه انتقال به دیگران است. از آنجایی که صدور حکم ممکن است زمانبر باشد در تامین خواسته دادگاه زودتر از صدور حکم و به محض تقاضای خواهان، اقدام به صدور دستور مبنی بر توقیف اموال مینماید.

بیشتر بدانید: همه چیز در مورد مطالبه طلب

ظهرنویسی یا پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته برای دارنده سند در موارد زیر کاربرد دارد:

۱) انتقال سفته به دیگری. در این صورت امضای دارنده سند در پشت نویسی الزامی است. (البته این مورد در زمانی است که عبارت “حواله کرد” در متن سفته خط خورده باشد.)

۲) وصول وجه سفته.

۳) اعطای وکالت برای وصول وجه سفته. در این حالت عبارت “وکالت برای وصول” حتماً باید قید گردد.

مطالبه وجه سفته از ضامن

ممکن است پرداخت وجه سفته توسط یک یا چند نفر ضمانت شده باشد. در این حالت این اشخاص با پشت نویسی یا ظهرنویسی سند پرداخت آن را ضمانت میکنند. باید توجه داشته باشید که در صورتی که مبلغ سفته توسط صادر کننده پرداخت نگردد، دارنده سند میتواند مبلغ آن را از ظهرنویسان که به عنوان ضامن پشت سفته را امضا کرده اند مطالبه نماید. در این حالت مطابق ماده ۲۸۶ قانون تجارت، یک سال از تاریخ اعتراض به عدم تادیه میتوان به ظهرنویسان برات مراجعه کرد.

نکته: در صورتی که سفته در مهلت قانونی واخواست نشده باشد قابلیت مطالبه وجه از ضامن یا ضامنین وجود ندارد.

روال به اجرا گذاشتن سفته

همانطور که بیان شد تنها ۱۰ روز ار تاریخ سررسید برای به اجرا گذاشتن سفته فرصت دارید. اگر در این مهلت اقدام به اجرا گذاشتن سفته نکنید، سفته به عنوان سند عادی در نظر گرفته میشود و قابلیت پیگیری حقوقی ندارد.

برای به اجرا گذاشتن سفته باید به اداره واخواست دادگستری مراجعه کنید. پس از صدور واخواست علیه صادر کننده، باید دادخواست حقوقی تنظیم نمایید. پس از ثبت دادخواست، ابلاغیه و سپس احضاریه ای برای بدهکار (صادر کننده سفته) ارسال میشود و وی را ملزم به پرداخت مبلغ تعهد شده در مهلت تعیین شده مینماید.

در صورت عدم پرداخت مبلغ در مهلت مقرر، با درخواست طلبکار، میتوان اموال صادر کننده سفته را توقیف نمود.

بیشتر بدانید: نمونه شکایت چک بلامحل

مدت زمان به اجرا گذاشتن سفته

به اجرا گذاشتن سفته و یا وصول سفته همانند سایر دعاوی حقوقی قابل طرح در دادگستری به موارد زیادی بستگی دارد. از جمله حجم کار شعبه رسیدگی کننده، آشنایی شخص اقدام کننده به قوانین و… ولی به طور متوسط به اجرا گذاشتن سفته در دادگاه های تهران و اخذ نتیجه میتواند بین ۵ ماه تا یک سال زمان ببرد.

پرداخت وجه سفته به صورت اقساطی

در صورتی که صادر کننده سند توان پرداخت یکجای مبلغ مورد نظر را نداشته باشد میتواند از دادگاه درخواست اعسار از پرداخت نماید. در این حالت در صورت پذیرش اعسار بدهکار، مبلغ بدهی قسط بندی میشود.

آیا سفته زندان دارد؟

در قانون مجازات برای صادر کننده سفته حبس در نظر گرفته نشده. پس علیه صادر کننده سفته نمیتوان شکایت کیفری مطرح نمود. ولی در صورتی که بدهکار مبلغ بدهی خود را در مهلت مقرر پرداخت ننماید، طلبکار میتواند برای مطالبه وجه خود حکم جلب از دادگاه بگیرد.

البته در این حالت نیز در صورت تقاضای اعسار از پرداخت بدهی، صادر کننده برات از بازداشت رها میشود.

بیشتر بدانید: قانون جدید چک

سوالات متداول

فرق چک و سفته چیست؟

هر دو چک و سفته سند تجاری است. ولی برخی از مقررات حاکم بر آنها متفاوت است. به عنوان مثال چک در بانک برگشت میخورد ولی واخواست سفته توسط دایره واخواست از طریق مراجع دولتی انجام میشود. به اجرا گذاشتن سفته همانند به گذاشتن چک از طریق مراجع قضایی صورت میگیرد ولی چک را میتوان از طریق ادارات ثبت نیز به اجرا گذاشت. ولی سفته اینطور نیست.

۴.۷/۵ - (۶ امتیاز)

75 پاسخ به “نحوه به اجرا گذاشتن سفته یا وصول سفته”

 1. نادر ضیائی از ارومیه گفت:

  سلام وخسته نباشید بسیار متشکرم از مطالب مندرج شده واقعا دستتان درد نکنه،آگاهی خوبی برا کسانی است که در گرداب بعضی از خدا بیخبران می‌افتند ودر زندگی زجر میکشند،از دور دستتان رابخاطر نوشتن مطالب میبوسم،خداوند یاورتان باد

 2. خیام نیا گفت:

  سلام درود خدمت شما
  سوالی دارم در صورت امکان راهنمایی بفرمایین ممنونتون میشم
  اوایل تابستان امسال مبلغ ۶۰۰ میلیون تومن (در قبال اخذ سفته به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومن)به یکی از اشناها برای انجام کاری دادم که قرار بوده تا مهر ماه ائن کار انجام بشه.اما ایشون نتونستن انجام بدن و ۲۷ بهمن از بنده فرصت گرفتن
  اگر تا تاریخ مقرر به قولشون عمل نکردن بنده به چه روشی باید شکایت کنم تا بتونم طلبم رو از ایشون بگیرم ؟
  اگه راهنمایی بفرمایین ممنون میشم

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   بهترین مسیر قانونی به اجرا گذاشتن سفته میباشد. بدین منظور دادخواست مطالبه وجه سفته از طریق دفاتر خدمات قضایی میبایست ثبت گردد که نهایتاً منتهی به صدور حکم علیه ایشان میگردد

 3. خیام نیا گفت:

  ممنون از راهنماییتون

 4. علی گفت:

  سلام .سال گذشته بدلیل مشکلات مالی به شخصی مراجعه کردم که مبلغی به من قرض بدهد .او از من سفته سه برابر مبلغ گرفتند با وکالت کسر از حقوق ولی هیچ پولی به من ندادند الان از من شکایت کرده و ادعای طلبکاری می‌کند چکار کنم؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   سفته یک سند تجاری است که در صورت امضا متعهد باید مبلغ آن را پرداخت کند. بنابراین اگر شما مدعی عدم وجود هیچ گونه بدهی و دین به طرف مقابل هستید میبایست با دریافت مشاوره حضوری و دقیق با وکیل طرح دعوای متناسب با موضوع را انجام دهید. بنابراین در خصوص موضوع شما وکیل میبایست پس از بررسی دقیق موضوع پیشنهاد صحیح را به شما بدهد

 5. صادقی گفت:

  با سلام بنده در جایی مشغول کار بودم ویزیتور بودم و از من سفته گرفتند و من در مغازه هایی جنس دادم و گفتم بعدا پول را بدهید و شرکت با این کار مشکلی ندارد و الان پول را به من نمیدهند ک من یه شرکت بدم شرکت گفته سفته را به اجرا میگذارد و به من چقدر زمان می‌دهند یا روال کاریش چقد زمان میبرد ممنون میشم جواب بدین

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   اقدام قانونی بر روی سفته تا صدور حکم و اجراییه حداقل سه ماه زمان می برد که این زمان ممکن است تا یک سال یا بیشتر هم طول بکشد. البته با توجه به اینکه سفته برای ضمانت حسن انجام کار توسط شما امضا شده است، با اثبات این موضوع که خود شرکت اجازه فروش اعتباری را به شما داده است، اجرا گذاشتن سفته میتواند از مصادیق جرم خیانت در امانت باشد که میتوانید علیه شرکت شکایت کنید

 6. مسعود... گفت:

  سلام دورود ببخشید من از یه نفری سفته گرفتم ازش طلب داشتم و الان سررسیدش رسید میخواستم راهنماییم کنید که اگر برم بزارمشون اجرا چقدر طول می‌کشد که پول رو ازش بگیرم و آیا میتونم اموالشو مصادره کنم دو تا سفته مبلغ ۵۰میلیون و ۲۰میلیون بوده و قرار بود که تا تاریخ سررسید پولو بهم بده اما الان داره امروز و فردا میکنه میخواستم بدونم که اگر شکایت کنم چقدر طول می‌کشد که از طریق قانونی پول رو ازش بگیرم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   مدت زمان طرح دعوا در دادگستری با توجه به شهری که در آن اقدام می کنید متفاوت است. در تهران مطالبه وجه سفته حدوداً شش ماه زمان می برد. پس از صدور حکم به نفع شما می توانید نسبت به توقیف اموال و در صورت نبودن اموال، نسبت به جلب بدهکار اقدام کنید. بدیهی است در برخی از شهرها ممکن است این زمان به سه ماه کاهش یابد.

 7. میثم گفت:

  سلام
  از یه نفر بابت انجام کاری سفته گرفتم
  از زمان سر رسید یک ماه گذشته
  چیکار باید بکنم
  سفته بازم قابل پیگیریه؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   بله؛ شما می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به مطالبه وجه سفته اقدام نمایید

 8. امیرحسین گفت:

  سلام من ازشخصی درمقابل جنس سفته گرفتم وایشان قراربود تا بیست بهمن ماه حساب من رابپردازدولی نه تنها بدهی اش را پرداخت نمیکندبلکه فحاشی هم می‌کند و می‌گوید برو هرکاری که میخواهی بکن من مغازه را جمع کردم لطفا راهنمایی بفرماییدکه چگونه روی سفته ایشان اقدام کنم درضمن شخص مذکور دوفقره چک صیادی هم به من داده که از ثبت آن امتناع می‌کند آیا بر روی سفته اقدام کنم یا چکها؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   گام اول برای احقاق حق شما مراجعه به دفتر خدمات قضایی و مطالبه وجه است. با توجه به اینکه در مطالبه وجه چکی که در سیستم ثبت نشده است با چالش مواجه خواهید شد بهتر است تقاضای مطالبه وجه سفته را بنمایید

 9. علی گفت:

  سلام
  چهارم بهمن ۱۴۰۱،سوالی مطرح کردیم در زمینه مشکلمون ، که گروه محترم وکلای داوری، ششم بهمن پاسخ دادند، در زمینه مراجعه حضوری بکجا باید مراجعه کنیم،؟؟

  آیا قاضی در جلسه رسیدگی اول ، امکان داره که وثیقه تعیین کند یا حتما باید رای محکومیت صادر َ بشه،

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   از آنجایی که پرونده مطالبه وجه سفته یک پرونده حقوقی است دادگاه در جلسه اول فقط نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارات طرفین را صورتجلسه می کند. بنابراین در دادگاه حقوقی هیچ گونه قرار وثیقه ای صادر نمی گردد و صدور حکم جلب منوط به صدور رای و قطعیت آن می باشد.

 10. سیامک گفت:

  سلام و وقت بخیر
  اگر فردی که در قبال خرید کالا سفته داده باشه و نخواد پول بده
  بعد از اجرا سفته می تونه تقاضای پرداخت بدهی بصورت اقساطی بکنه؟
  و هیچی بنام خودش نیس و هرچی داره زده بنام خانومش .

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   پس از اقدام قانونی بر روی سفته، حکم به پرداخت کل مبلغ صادر می گردد. در صورتی که امضا کننده سفته تقاضای تقسیط نماید، دادگاه اوضاع و احوال امضا کننده را از نظر مالی و همچنین نحوه انجام معامله بررسی می نماید. در مورد شما امکان اینکه دادگاه تقاضای تقسیط را بپذیرد خیلی ضعیف است

 11. علی مرادی گفت:

  باسلام مجدد، در موضوعپرونده ای که به کسی سفته و وکالت پرداخت و برداشت داده ام ،تا طرف مقابل مبلغی پول به من بدهد ومدارک من ضمانت پرداخت باشد، اون شخص به عهد خود عمل نکرده،و از من ادعای طلب میکند، اینجانب، می‌توانم در موضوع پرونده ای که خوانده هستم طرح دعوی متقابل داشته باشم،
  ۲،آیا قاضی در جلسه اول رسیدگی ، به دادخواست هر دونفر رسیدگی میکند؟؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   دعوای متقابل اصولی دارد که یکی از آنها ارتباط متقابل دو پرونده به نحوی که رسیدگی به یکی مستلزم رسیدگی به دیگری باشد. بنابراین اگر تا جلسه اول رسیدگی دادخواست متقابل مطرح شود، دادگاه به هر دو پرونده رسیدگی می کند.

 12. سجاد گفت:

  با سلام
  بنده ۲۰ میلیون از یک نفر سفته دارم که از پرداخت آن امتناء می ورزد
  خواستم بپرسم اگر بخواهم اقدام و به اجرا بگذارم
  چقدر باید هزینه کنم؟
  ایا ۳/۵ درصد درست است یعنی ۷۰۰هزار تومان باید اول کاری من پرداخت کنم؟؟
  اینکه خیلی زیاد است
  واینکه ایا بعد از رسیدگی این مبلغ از طرف صادر کننده سفته تامین میسود یا خیر
  پیشنهاد دیگری دارید؟؟
  با تشکر

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   بله هزینه دادرسی سه و نیم درصد مبلغ سفته است. در صورتی که در دادخواست خود مبلغ هزینه دادرسی را هم مطالبه کنید در خصوص آن نیز علیه امضا کننده حکم صادر خواهد شد.

 13. سهیل گفت:

  سلام وقت بخیر.ببخشید سفته ای از شخصی دارم که نام و کدملیشو ذکر نکرده ولی بنده نامشون رو می‌دونم.الان خودم نامشون رو روی سفته بنویسم و واخواست کنم مشکلی پیش نمیاد؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   خیر؛ امضای سند تجاری مسئولیت امضا کننده را به همراه دارد. بنابراین عدم ذکر نام، منتفی کننده مسئولیت امضا کننده نیست. پس شما می توانید با درج نام امضا کننده نسبت به مطالبه وجه آن اقدام نمایید

 14. قرنجیک گفت:

  با سلا بنده کد ملی ثبت نام خودرو را دیروز به یکی فروختم من هم مادران دارم هم عادی حالا طرف به من ۲۹ ملیون واریز کرد در قبالش ۲ ملیارد سفته گرفت ولی خانومم راضینیست چند ساعت بعد بهش زنگ زدم گفتم که خانومم راضی نیست منم پیامک هاش رو دارم که ۲ ملیارد سفته جهت ضمانت هستش فیش واریزیشم دارم به طرف میگم ۵ تومن پشیمانی میدم طرف قبول نمیکنه آیا طرف میتونه ازم در ازای ۲۹ ملیون ۲ملیارد طلب کنه ممنون میشم جواب بدین

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   موضوع شما نیازمند رسیدگی قضایی است و در صورتی که طرف مقابل اقدام قضایی روی سفته ها انجام دهد اثبات این موضوع که سفته بابت ضمانت بوده است با شما خواهد بود. پیامک های ارسالی به انضمام شهادت شهود می تواند در این راستا به شما کمک کند

 15. رامین گفت:

  سلام وقت بخیر من ۲۵میلیون نزول کردم ماهی ۵میلیون قسط میدم وسفته ۱۰۰میلیونی امضا کردم این ماه فقط دو میلیونش روردیف کردم بقیقه آش روندارم مشکل برام پیش اومده آیا سفته منوبه اجرا میزارن میشه راهنماییم کنید ممنون

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   امضای شما بر روی سند تجاری است که باید پرداخت شود بنابراین ادعای ربوی بودن از آنجایی که جرم است نیازمند طرح دعوا و اثبات آن در دادگاه است و اثبات این موضوع در محاکم دشوار است.

 16. فرامرز امانی گفت:

  سلام من ۱۱ سال قبل به عنوان ضامن دوم سفته به بانک دادم که طبق دستور دادگاه چون من و ضامن اول پشت چک وام گیرنده رو امضاع نکردیم رد دعوی شدیم الان بانک میتونه رو سفته بنده اقدام بکنه.ممنون

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   مطالبه بر روی سفته از آنجایی که یک سند تجاری مستقل است توسط بانک امکان پذیر است. بنابراین رد دعوای بانک به معنی رد دعوای مطالبه وجه سفته نخواهد بود

 17. قادر نقدی قولان گفت:

  سلام بنده یک ۲۰۰ میلیون تومان یک نفر دادم در برابر اون سفته گرفتم اما تاریخ ننوشته حالا باید چه کار کنم

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   شما می توانید با درج تاریخ روز از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به طرح دعوا در دادگاه اقدام کنید

 18. پارسا گفت:

  سلام
  سوالی در مورد سفته داشتم
  آیا سفته های قدیمی ک از دکه های روزنامه تهیه شده
  و طرف فقط امضا کرده بدون تاریخ و مشخصات، آیا قابل رسیدگی و شکایت هست؟؟؟
  ممنونم اگه جواب بدین

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   بله؛ در اسناد تجاری فرقی نمی کند که قدمت سند چقدر باشد. شما می توانید تحت عنوان مطالبه وجه با درج تاریخ اقدام قضایی نمایید

 19. امین گفت:

  سلام ببخشید پسرخاله ام از یک نفر پول قرضی گرفته بود و چک و سفته به ایشان داده بود که تقریبا ۲ روز مانده بود به سر رسید پرداخت مبلغش ولی نداشت که پرداخت کند به من گفت برو ۲۰ روز دیگه مهلت بگیر منم رفتم ۲۰ روز دیگه مهلت گرفتم ولی در عوض پشت چک و سفته هایی که پسرخالم بهش داده بود را من امضاء کردم که باز هم پسر خالم نتونست پول اون بنده خدا رو بده و اون بنده خدا همه پولشو از من گرفت ولی هم چک را به نام من انتقال داده و هم سفته ها رو به من داده از لین رو میخواستم بدونم آیا الان میتونم روی این چک و سفته هایی که گرفتم به نفع خودم اقدام کنم یا نه. ممنون میشم پاسخ دهید. باتشکر

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   بله اصولاً امکان اقدام قانونی روی چک و سفته ها را دارید ولی قبل از اقدام قانونی ضمن نشان دادن مدارک خود به وکیل مشاوره صحیح دریافت کنید

 20. الیاس گفت:

  سلام شخصی در کار از من دزدی کرد پس از دستگیری در کلانتری از من خواست در قبال دریافت سفته به ایشون رضایت بدم بنده مبلغ هشتاد ملیون سفته بابت سرقت پنجاه ملیون جنس از ایشون گرفتم در کلانتری و رضایت دادم .
  آیا باید قبل از اجرا گذاشتن سفته برای ایشون اظهارنامه ارسال کنم ؟
  آیا میتوانم کل مبلغ را درخواست منم یا فقط پنجاه ملیون که سرقت شده ؟
  آیا زودتر از تاریخ سررسید میتوانم درخواستی برای توقف اموال وی انجام دهم یا فقط بعد از تاریخ سر رسید و در مرحله رسیدگی ؟
  ممنون از شما

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   در صورتی که مبلغ اموال سرقت شده از شما ۵۰ میلیون تومان باشد و سفته صادر شده بابت آن مبلغ باشد و این موضوع بین طرفین توافق شده باشد شما می بایست فقط نسبت به میزان مبلغی که سرقت شده است اقدام نمایید (اثبات این موضوع به عهده طرف مقابل شماست) ولی اگر مثلاً توافق بر این بوده است که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، ۸۰ میلیون تومان به جای ۵۰ میلیون تومان پرداخت شود، این توافق قانونی بوده و شما می توانید بر روی کل مبلغ اقدام نمایید. در خصوص سوال دوم قبل از تاریخ سررسید مندرج بر روی سفته، شما نمی توانید هیچ اقدام قانونی انجام دهید.

 21. محمد گفت:

  سلام و عرض ادب و احترام
  بنده به واسطه دوستی و همکاری که با یک بنده خدایی داشتم،چند فقره چک به مبالغ و تاریخ های مختلف به ایشان دادم که خرج کنند تا مشکلشون حل بشه و قرار شد که ایشان در سررسید چک‌ها،مبلغ آنها را به حساب بنده واریز کند تا پاس شوند ولی متاسفانه چک‌ها یکی پس از دیگری برگشت خورد و اوضاع بدتر شد.بنده بابت چکهایی که دادم،بابت هر کدام از ایشان رسید گرفتم که در آن متعهد و مکلف شده پاس کردن چک‌ها بر عهده ایشان هست و در غیراینصورت بنده حق هر گونه اقدام قضایی علیه ایشان را دارم.حتی در رسیدها قید کردیم در صورتیکه چک‌ها برگشت بخورد،به ازای هر روز تأخیر در پرداخت وجه چک،مبلغی بعنوان خسارت به بنده پرداخت کند.حالا از پارسال که این اتفاق افتاده و چک‌ها برگشت خورده،تمام حسابهای بنده مسدود شده و آبرو و اعتبارم پیش همه رفته.بنده مسیر را اشتباه رفتم و به من مشاوره غلط دادند.به من گفتند که کیفری شکایت کنم چرا که این موضوع خیانت در امانت محسوب میشود.بعد از چهار ماه دوندگی و اسیری قاضی محترم حکم منع تعقیب برای ایشان صادر کرد.لطفا راهنمایی بفرمایید تا بتوانم احقاق حق کنم.زنده و پاینده باشید.

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   تنها مسیر شما در دادگاه حقوقی و اقدام بر روی رسیدها است (البته اگر سفته ای دریافت نکرده باشید). همچنین می توانید خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کنید

 22. ناشناس گفت:

  سلام.خدا قوت
  وقتی سفته به اجرا گذاشته میشود،باید حتماً اثبات شود که به چه منظوری گرفته شده؟؟؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   خیر؛ سفته وصف تجریدی دارد به این معنا که مجرد از معامله منشأ است و نیازی به اثبات علت دریافت سفته وجود ندارد

 23. مریم گفت:

  سلام وقت بخیر سوالم از شما اینکه من با یکی از دوستانم شریک بودیم مبلغ ۱۳۰ م به صورت خورد خورد در مدت زمان ۷ ماه برای کار به حساب من ریخت که با سود برگرد هیچ قراردادی بین ما نبوده در حد sms حالا از من مبلغ ۲۶۰م سفته گرفته در صورتی که کار ما سودی نداشته حالا الان ایا میتونه این مبلغ و درخواست کنه حالن نزول نداره؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   وقتی سند تجاری مانند سفته صادر می شود اثبات این موضوع که شما آن میزان از مبلغ را بدهکار نیستید به عهده شماست و این موضوع دشوار است. پیشنهاد می شود جهت جمع آوری مدارک و دفاع موثر با وکیل دادگستری تماس بگیرید

 24. مردازما گفت:

  سلام روزبخیر
  ایا میتوان سفته ای را که در محل ان شیراز نوشته شده در تهران به اجرا گذاشت؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   اگر اقامتگاه امضاکننده سفته در سامانه ثنا تهران باشد می توانید در تهران هم اقدام کنید

 25. افشین.ع گفت:

  سلام
  در صورت به اجرا گذاشتن سفته مثلا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان که زمان وصولش به قول شما از ۳ ماه تا ۱ سال هست آیا این مبلغ دیرکرد پرداخت هم گرفته میشه یا فقط اصل مبلغ سفته از بدهکار گرفته میشه

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   مبلغ دیرکرد را می توان تحت عنوان “خسات تأخیر تأدیه” از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول مبلغ مطالبه نمود

 26. میلاد گفت:

  با سلام و تشکر بابت راهنمایی خوبتون.
  برادر خانومم بابت جرمی محکوم به زندان شد، ۱۵۰ ملیون بابت وثیقه احتیاج داشت که در قبال سفته از من قرض گرفت قرار گذاشت یکساله بمن برگردونه و فقط پایین سفته‌ها رو امضا و اثر انگشت زد و متن رو ننوشت، در صورت ننوشتن متن توسط امضا کننده این امکان هست که خود من متن رو کامل کنم، آیا مورد قبول مراجع قانونی هست؟ ممنونم از راهنماییتون.

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   بله در رویه قضایی تنظیم متن سند تجاری توسط دارنده آن پذیرفته شده است. به این معنا که فرض می شود امضا کننده سند به دارنده آن وکالت داده است تا تاریخ و مندرجات آن را درج کند. البته این موضوع شامل مبلغ نمی شود

 27. علیرضا. ن گفت:

  باسلام
  سال ۹۹ از شخصی بابت انجام کار سفته های به مبالغ ۵ میلیون، ۵میلیون، ۱۰میلیون، ۲۰میلیون، ۲۰میلیون و ۹۰میلیون دریافت کردیم و تاریخ سررسید ۹۹/۲/۳۰ بوده
  امکان اجرا گذاشتن و وصول وجود داره؟و اینکه قیمت بروز محاسبه میشه یا همون مبلغ سفته؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   بله امکان اقدام قانونی وجود دارد و در صورتی که خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کنید، می توانید از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت مبلغ بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی خسارت خود را دریافت کنید

 28. ناشناس گفت:

  باسلام
  سفته صادرشده جهت پیگیری حتما باید دارای اثرانگشت باشد؟یا صرفا امضای صادرکننده کفایت میکند؟

 29. بهمن رخ فروز گفت:

  سلام
  بنده شیش ماه قبل مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان دادم به کسی که بعد از سه ماه اونو بهم برگردونه و بابت این سه ماه مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان سود بهم بده . و الان سه ماه گذاشته ن اصل پولو داده و نه سودو در ضمن دو برابر پولی که بهش دادم سفته ازش دارم و سفته ها تاریخ ندارن خواهشمند است در این خصوص ارائه طریق فرمائید .

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   شما می توانید بر روی سفته ها از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام قانونی انجام دهید و همچنین درج تاریخ توسط دارنده سند تجاری در رویه قضایی پذیرفته شده است. ضمناً جهت دریافت راهنمایی دقیق تر می توانید با ما تماس بگیرید

 30. تینا خ گفت:

  سلام من در شرکتی مشغول هستم الان از من سفته ۱۵۰میلیونی خواستن و در قرارداد کار برای من نوشتن که بعد از اتمام قرارداد یا درصورت قطع همکاری تا یکسال بعد درخصوص تعهدات قرارداد باید سفته نزد شرکت باشد آیا این کار برای من مشکلی ایجاد میکند؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   مطالبه سند تجاری و باقی ماندن آن در شرکت بعد از قطع همکاری در برخی از شرکت ها مرسوم است. ولی این موضوع که آیا این کار برای شما مشکلی ایجاد می کند یا خیر قابل پیش بینی نیست

 31. محمدرضاکیماسی گفت:

  سلام من به یه نفر ۵۰ملیون سفته دادم درقبال ۲۰ملیون حالا ۱۲۵۰۰ ازاون پول ودادم و۷۵۰۰مونده باهم قرارگذاشتیم۱۲۵۰۰ پولرودادم که سفته هاموبگیرم قراربودهمشوبده بقیه پولو هم کم کم بدم حالاسفته هامو نمیده میگه کل پولو میخام من سفته هارو زمانی که میخاستم بدم هم باخط خودم ننوشتم هم امضای خودمونزدم قراربود۱۰هم سفته هاروبده صداش روهم ضبط کردم که گفته فردامیدم سفته هارو ولی ندادفقط اثره انگشت برای منه خط وامضا برای من نیست اگه شکایت کنه چه اتفاقی میفته.چون ادم درستی نیست وسره خیلی هااین بلارواورده بود میدونستم خطو امضاشوجوره دیگه زدم نوشتم

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   خط و امضای شما اگر توسط خود شما انجام شده باشد توسط کارشناس معلوم می گردد. با توجه به اینکه اثر انگشت هم روی اسناد تجاری دارید، طرف مقابل می تواند قانوناً روی تمام مبالغ آن اقدام کند. بنابراین توصیه می کنیم ضمن توافق با وی امورات مالی خود را خارج از دادگاه حل و فصل نمایید

 32. احمدی شولی گفت:

  سلام .عالی بودید

 33. هادی محسنی گفت:

  سلام سفته گم کردم به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان که امضا و اثر انگشت دارد و روی سفته نوشته شده ضمانت خودرو رانا پلاس به قرارداد ۱۴۴۵۵۷۳ آیا کسی که پیدا کنه میتونه اجرا بذاره ممنون میشم از پاسخ تون

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   در صورتی که شخصی سفته را پیدا کند و روی آن اقدام کند باید ثابت کند که با شما معامله ای در خصوص خودرو داشته است اما با توجه به اینکه رویه ثابتی در این خصوص وجود ندارد ممکن است قاضی رسیدگی کننده نظر مخالفی داشته باشد

 34. ناشناس گفت:

  اقا پشت سفته ۵۰میلیونی نوشته تا ۲۰میلیون قابل پیگیری است اجرا بزارم کدومش درسته ۲۰ یا ۵۰تومان

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   اگر صادر کننده سفته با خط خودش مبلغی روی آن درج کرده باشد تا سقف آن مبلغ می توانید آن را مطالبه کنید. به نظر اینجانب درج مبلغ در پشت آن محدودیتی برای مطالبه ایجاد نمی کند ولی اگر امضا کننده سفته مبلغی را درج نکرده باشد و در پشت آن سقفی برای آن تعیین کرده باشد به نظر می رسد صرفاً تا سقف یاد شده قابل اقدام باشد

 35. کریمی گفت:

  سلام سفته ای از کسی گرفتم امضا داره ولی اثر انگشت نزده، روی این سفته میشه اقدام کرد؟

 36. عی گفت:

  سلام یه سوال هزینه های سفته که پرداخت میشه تا به اجرا گذاشته بشه خیلی بالاست حدود سه و نیم درصد هست ایا این هزینه رو از طرف مقابل دادگاه میگیره یا نه؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   اگر در دادخواست خود هزینه دادرسی را مطالبه کرده باشید، دادگاه در حکم خود طرف مقابل را به پرداخت آن محکوم می نماید که می توانید همزمان با اصل مبلغ، هزینه های مربوطه را نیز مطالبه کنید

 37. مونا گفت:

  سلام ما برای شخصی مبلغ ۱۶میلیون تومان چک دادیم و اون مبلغ چک رو وصول نکرده و همه ی حساب های مارو بستن از اون شخص سفته داریم و میخوایم شکایت کنیم چقد طول میکشه حسابمون رفع مسدودی بشه؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   شما برای رفع مسدودی حتماً باید وجه چک را تأمین کنید. سپس برای وصول مطالبات خود علیه شخصی که به او چک داده اید اقدام کنید. به طور متوسط در تهران از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم حدوداً ۴ تا ۶ ماه زمان می برد.

 38. مصطفی پیرداده گفت:

  با سلام
  بنده در قبال یک کار تجاری به طرف مقابل ۱۰۰تومن پول دادم و بابت ضمانت از او یک سفته گرفتم که متاسفانه متوجه سقف سفته نشدم که سقف سفته ۵۰تومنه ولی داخل سفته شخص صد تومن نوشته بود آیا درصورت به اجرا گذاشتن سفته به صد تومن خودم میرسم یا سقف سفته را در نظر میگیرن ضمنا سفته مهر و امضا و نام شخص و…دارد ولی تاریخ ندارد

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   شما می توانید با قید تاریخ روی کل مبلغ سفته اقدام کنید. لازم به ذکر است رویه قضایی واحدی در خصوص موضوع مطرح شده وجود ندارد. برخی از قضات معتقد به محدودیت به سقف مبلغ قید شده در سفته هستند ولی برخی قائل به رقم درج شده توسط بدهکار هستند. بنابراین شما می توانید در خواسته خود به جای درج “مطالبه وجه سفته” عبارت “مطالبه وجه” را بنویسید

 39. ع ش گفت:

  باسلام از این جوابهای که داده اید تشکر می کنم از رهنمائیهای شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی
09126386954