دادور
#

نحوه به اجرا گذاشتن سفته یا وصول سفته

به اجرا گذاشتن سفته

سفته یک سند تجاری است که به موجب آن صادر کننده تعهد مینماید که عندالمطالبه و یا در زمانی مشخص مبلغ مورد نظر را در وجه حامل یا به شخصی خاص و یا به حواله کرد وی بپردازد. به اجرا گذاشتن سفته و یا وصول سفته به این معنی است که دارنده سفته میتواند علیه صادر کننده و ضامنین آن تقاضای صدور واخواست نماید.

واخواست سفته چیست؟

به مطالبه قانونی وجه سفته واخواست سفته یا اعتراض عدم تادیه و یا به اجرا گذاشتن سفته میگویند. مهلت واخواست سفته، ۱۰ روز پس از سررسید آن میباشد.

جهت صدور واخواست، دارنده سفته لازم است که از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام به ثبت دادخواست نماید. بعد از ثبت دادخواست و ارجاع پرونده به شعبه، در وقت معین به محل شعبه مورد نظر مراجعه میکنید.

نحوه به اجرا گذاشتن سفته (وصول سفته)

به اجرا گذاشتن سفته به دو صورت میتواند باشد:

۱) مطالبه قانونی وجه سفته که به آن واخواست سفته و یا به اجرا گذاشتن سفته میگویند. در این حالت سفته کلیه امتیازات یک سند تجاری را خواهد داشت.

۲) مطالبه وجه سفته بدون واخواست که در این حالت سفته مانند یک سند عادی در نظر گرفته میشود.

نحوه تکمیل سفته چگونه است؟

مواردی که لازم است در تنظیم و تکمیل سفته مورد توجه قرار گیرد به قرار زیر است:

۱) طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضا حتماً باید دارای تاریخ هم باشد.

۲) مبلغ قابل پرداخت باید به حروف نیز درج گردد.

۳) نام و نام خانوادگی گیرنده سفته و تاریخ پرداخت وجه باید قید گردد.

۴) نام و نام خانوادگی متعهد، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته لازم است که نوشته شود.

۵) در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر میشود لازم است که نام و نام خانوادگی وی حتماً قید گردد. در غیر این صورت به جای نام و نام خانوادگی عبارت “در وجه حامل” نوشته میشود.

۶) اگر سفته در وجه شخص معینی باشد، آن شخص به عنوان طلبکار شناخته میشود. ولی اگر سفته در وجه حامل باشد هر شخصی که سفته را در اختیار داشته باشد به عنوان طلبکار در نظر گرفته میشود.

۷) اگر سفته دارای تاریخ سررسید نباشد به عنوان عندالمطالبه در نظر گرفته میشود. یعنی به محض مطالبه وجه توسط دارنده، وجه آن باید به وی پرداخت گردد.

نکته: در صورتی که مندرجات قانونی سفته تکمیل نگردد به عنوان یک سند عادی در نظر گرفته میشود و دیگر قابلیت به اجرا گذاشتن سفته یا وصول سفته به صورت قانونی وجود ندارد.

بیشتر بدانید:  نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی

سقف سفته

هر سفته دارای سقف مشخصی است که تا آن سقف قابلیت تعهد دارد. مثلاً ممکن است روی سفته ای نوشته شده باشد پنجاه میلیون ریال. یعنی سقف تعهد این برگ سفته پنجاه میلیون ریال یا پنج میلیون تومان است.

به اجرا گذاشتن سفته بدون نام

در صورتی که سفته ای بدون نام باشد یعنی نام گیرنده یا طلبکار در آن درج نشده باشد، گیرنده در تاریخ سررسید میتواند نام خود را روی سفته نوشته و نسبت به وصول وجه اقدام نماید. همچنین در صورتی که عبارت “حواله کرد” در متن سفته خط نخورده باشد میتواند سفته را به شخص دیگری انتقال دهد. در حالتی که “حواله کرد” خط خورده باشد برای انتقال سفته باید از طریق پشت نویسی، اقدام کند.

لازم به توضیح است که عبارت “حواله کرد” در متن سفته به این معنی است که گیرنده، اختیار انتقال سفته به دیگری را دارد.

به اجرا گذاشتن سفته تاریخ گذشته

همانطور که پیش تر بیان شد، برای واخواست سفته تنها ۱۰ روز پس از تاریخ سررسید میتوانید اقدام نمایید. در صورتی که تاریخ واخواست گذشته باشد سفته از حالت سند تجاری خارج شده و به یک سند عادی تبدیل میشود.

وصول وجه سفته بدون واخواست هم امکانپذیر است ولی همانطور که بیان شد تنها به عنوان یک سند عادی قابلیت ارائه به دادگاه را دارد. در این حالت، در هنگام ارائه دادخواست به دادگاه بهتر است که سفته را نیز به عنوان مدرک طلب به پرونده ضمیمه کنید.

به اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ

ممکن است سفته ای بدون تاریخ سررسید باشد. در این صورت یکی از حالتهای زیر متصور است:

حالت اول) در قسمت تاریخ عبارت “عندالمطالبه” و یا “به محض رویت” قید گردد. در این حالت، هر زمان که دارنده سند اراده کند میتواند برای وصول وجه سفته اقدام نماید.

حالت دوم) در قسمت تاریخ مدت زمان پس از رویت در نظر گرفته شود. مثلاً نوشته شود ۲۰ روز پس از رویت.

حالت سوم) ممکن است تاریخ سررسید را بر اساس تاریخی از صدور سند مشخص کنند.

حالت چهارم) در صورتی که در قسمت تاریخ هیچ چیز نوشته نشود مانند عندالمطالبه در نظر گرفته میشود.

هزینه به اجرا گذاشتن سفته

در صورتی که در مهلت قانونی (تا ۱۰ روز از تاریخ سررسید) اقدام به وصول وجه نمایید باید مبلغی را برای صدور واخواست و مبلغ دیگری را برای ارائه دادخواست به مراجع حقوقی پرداخت نمایید.

بیشتر بدانید:  نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

هزینه به اجرا گذاشتن سفته، بستگی زیادی به مبلغ آن دارد. به طور کلی هزینه به اجرا گذاشتن سفته سه و نیم درصد از مبلغ سفته میباشد.

لازم به ذکر است در صورتی که دارنده سند توان مالی پرداخت هزینه به اجرا گذاشتن سفته را نداشته باشد میتواند تقاضای اعسار از پرداخت (قسط بندی) را به دادگاه نماید.

نکته: اگر مبلغ سفته تا ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف و مبالغ بالاتر در صلاحیت دادگاه میباشد.

تامین خواسته در سفته چگونه است؟

در خلال به اجرا گذاشتن سفته و یا قبل از آن میتوان تقاضای تامین خواسته کرد. بدین معنی که اگر بخواهید اموالی از صادر کننده سفته را قبل از اینکه حکم صادر گردد توقیف کنید، میتوانید تقاضای تامین خواسته به مرجع قضایی بدهید. تامین خواسته در سفته وقتی انجام میشود که دارنده سفته نگران از بین رفتن اموال موجود در اختیار صادر کننده یا از دسترس خارج شدن این اموال به واسطه انتقال به دیگران است. از آنجایی که صدور حکم ممکن است زمانبر باشد در تامین خواسته دادگاه زودتر از صدور حکم و به محض تقاضای خواهان، اقدام به صدور دستور مبنی بر توقیف اموال مینماید.

ظهرنویسی یا پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته برای دارنده سند در موارد زیر کاربرد دارد:

۱) انتقال سفته به دیگری. در این صورت امضای دارنده سند در پشت نویسی الزامی است. (البته این مورد در زمانی است که عبارت “حواله کرد” در متن سفته خط خورده باشد.)

۲) وصول وجه سفته.

۳) اعطای وکالت برای وصول وجه سفته. در این حالت عبارت “وکالت برای وصول” حتماً باید قید گردد.

مطالبه وجه سفته از ضامن

ممکن است پرداخت وجه سفته توسط یک یا چند نفر ضمانت شده باشد. در این حالت این اشخاص با پشت نویسی یا ظهرنویسی سند پرداخت آن را ضمانت میکنند. باید توجه داشته باشید که در صورتی که مبلغ سفته توسط صادر کننده پرداخت نگردد، دارنده سند میتواند مبلغ آن را از ظهرنویسان که به عنوان ضامن پشت سفته را امضا کرده اند مطالبه نماید. در این حالت مطابق ماده ۲۸۶ قانون تجارت، یک سال از تاریخ اعتراض به عدم تادیه میتوان به ظهرنویسان برات مراجعه کرد.

نکته: در صورتی که سفته در مهلت قانونی واخواست نشده باشد قابلیت مطالبه وجه از ضامن یا ضامنین وجود ندارد.

بیشتر بدانید:  نمونه متن درخواست صدور اجراییه چک

روال به اجرا گذاشتن سفته

همانطور که بیان شد تنها ۱۰ روز ار تاریخ سررسید برای به اجرا گذاشتن سفته فرصت دارید. اگر در این مهلت اقدام به اجرا گذاشتن سفته نکنید، سفته به عنوان سند عادی در نظر گرفته میشود و قابلیت پیگیری حقوقی ندارد.

برای به اجرا گذاشتن سفته باید به اداره واخواست دادگستری مراجعه کنید. پس از صدور واخواست علیه صادر کننده، باید دادخواست حقوقی تنظیم نمایید. پس از ثبت دادخواست، ابلاغیه و سپس احضاریه ای برای بدهکار (صادر کننده سفته) ارسال میشود و وی را ملزم به پرداخت مبلغ تعهد شده در مهلت تعیین شده مینماید.

در صورت عدم پرداخت مبلغ در مهلت مقرر، با درخواست طلبکار، میتوان اموال صادر کننده سفته را توقیف نمود.

مدت زمان به اجرا گذاشتن سفته

به اجرا گذاشتن سفته و یا وصول سفته همانند سایر دعاوی حقوقی قابل طرح در دادگستری به موارد زیادی بستگی دارد. از جمله حجم کار شعبه رسیدگی کننده، آشنایی شخص اقدام کننده به قوانین و… ولی به طور متوسط به اجرا گذاشتن سفته در دادگاه های تهران و اخذ نتیجه میتواند بین ۵ ماه تا یک سال زمان ببرد.

پرداخت وجه سفته به صورت اقساطی

در صورتی که صادر کننده سند توان پرداخت یکجای مبلغ مورد نظر را نداشته باشد میتواند از دادگاه درخواست اعسار از پرداخت نماید. در این حالت در صورت پذیرش اعسار بدهکار، مبلغ بدهی قسط بندی میشود.

آیا سفته زندان دارد؟

در قانون مجازات برای صادر کننده سفته حبس در نظر گرفته نشده. پس علیه صادر کننده سفته نمیتوان شکایت کیفری مطرح نمود. ولی در صورتی که بدهکار مبلغ بدهی خود را در مهلت مقرر پرداخت ننماید، طلبکار میتواند برای مطالبه وجه خود حکم جلب از دادگاه بگیرد.

البته در این حالت نیز در صورت تقاضای اعسار از پرداخت بدهی، صادر کننده برات از بازداشت رها میشود.

سوالات متداول

فرق چک و سفته چیست؟

هر دو چک و سفته سند تجاری است. ولی برخی از مقررات حاکم بر آنها متفاوت است. به عنوان مثال چک در بانک برگشت میخورد ولی واخواست سفته توسط دایره واخواست از طریق مراجع دولتی انجام میشود. به اجرا گذاشتن سفته همانند به گذاشتن چک از طریق مراجع قضایی صورت میگیرد ولی چک را میتوان از طریق ادارات ثبت نیز به اجرا گذاشت. ولی سفته اینطور نیست.

۵/۵ - (۳ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی
09126386954