دادور
#

نمونه توافق نامه طلاق توافقی به همراه متن آماده

توافق نامه طلاق توافقی

در طلاق توافقی لازم است که زن و شوهر نسبت به کلیه امور با یکدیگر توافق کامل داشته باشند. بعد از توافق بر سر مسائل مختلف زندگی مشترک لازم است که این توافقات در فرمی که به آن فرم توافق نامه طلاق توافقی یا صورتجلسه طلاق توافقی گفته میشود درج گردد. ضمناً لازم به ذکر است در صورتی که زوجین قصد مراجعه به وکیل طلاق توافقی را داشته باشند، توافق شفاهی کافیست و وکیل، توافقات طرفین را صورتجلسه مینماید.

با ارجاع دادخواست طلاق توافقی به دادگاه خانواده، زن و شوهر باید صورتجلسه طلاق توافقی تنظیمی خود را به دادگاه تقدیم کنند. متن این توافق نامه عیناً در رای دادگاه منعکس میشود.

در نوشتن توافق نامه طلاق توافقی مواردی که باید مورد اشاره قرار گیرد عبارتند از: مهریه خانم، نفقه خانم، اجرت المثل ایام زوجیت، حضانت فرزندان مشترک و ملاقات فرزندان بعد از طلاق.

نکته: پس از نوشتن متن توافق نامه طلاق هر زمانی که زوجین تمایل داشته باشند میتوانند با توافق یکدیگر آن را تغییر دهند. حتی پس از رای دادگاه نیز، در صورت توافق، زوجین میتوانند به دفتر اسناد رسمی مراجعه و متن صورتجلسه طلاق را تغییر دهند.

بیشتر بدانید: نمونه رای طلاق توافقی

نحوه تنظیم توافق نامه طلاق توافقی

در تاریخ ………… توافق نامه طلاق توافقی ذیل فیمابین خانم ………… به کد ملی ……………. و آقای ……………. به کد ملی ………….. تنظیم گردیده است:

۱) مهریه زوجه: مهریه زوجه به میزان …………………. میباشد که زوجه اقرار به بذل ……………… در قبال طلاق نموده و زوج نیز قبول بذل مینماید.

۲) حضانت و ملاقات با فرزندان: حضانت فرزند ……… ساله مشترک به نام ……….. به عهده پدر / مادر میباشد. ولی پدر / مادر حق ملاقات با فرزند به مدت ………………. ساعت در هفته را دارا میباشد.

پدر موظف است هر ماه مبلغ ………….. را بابت نفقه فرزند/ فرزندان مشترک به شماره کارت ……………………………………… پرداخت نماید.

۳) نفقه زوجه: مبلغ ………….. طبق حکم پرونده شماره ……….. به زوجه پرداخت میشود / نفقه را دریافت نموده است و در این خصوص ادعایی ندارد.

۴) اجرت المثل ایام زوجیت: مبلغ ………….. بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زن پرداخت شده است / در دفترخانه دریافت میکند / هیچ ادعای نسبت به اجرت المثل ندارد .

۵) جهیزیه زوجه: مسترد شده است / زوجه جهیزیه خود را مسترد مینماید / در خصوص جهیزیه هیچ گونه ادعایی ندارد.

این توافقنامه در یک نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن این توافقنامه را قبول نمودند.

امضای زوج:                                                                                                                                 امضای زوجه:

۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی
09126386954