دادور
#

مراحل طلاق توافقی با وکیل و بدون وکیل و توضیحات کامل

مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی با دادور

اول: تماس با ما

مراحل طلاق توافقی - تماس با ما

دوم: مراجعه به دفتر و اعلام توافقات

مراحل طلاق توافقی - مراجعه به دفتر

سوم: اخذ رای طلاق توافقی توسط وکلای دادور

مراحل طلاق توافقی - اخذ رای دادگاه

طلاق به دو صورت کلی میتواند باشد: یا با رضایت دو طرف است که به آن طلاق توافقی گفته میشود و یا یکی از طرفین تمایل به طلاق و جدایی دارد ولی دیگری رضایت ندارد. در این حالت یا طلاق از طرف مرد است و یا طلاق به درخواست زن میباشد. طلاق به هر شیوه ای که باشد دارای مراحل متفاوتی است. از آنجایی که رایج ترین نوع طلاق به دلیل راحتی و کم دردسر بودن، طلاق توافقی است، تصمیم گرفتیم در مورد مراحل طلاق توافقی توضیحاتی ارائه دهیم.

مراحل طلاق توافقی

در ابتدا لازم است بدانید که مراحل طلاق توافقی در صورتی که زوجین مستقلاً قصد انجام آن را داشته باشند کاملاً با حالتی که از وکیل برای طلاق توافقی استفاده کنند با هم متفاوت است.

چنانچه زوجین شخصاً کلیه کارها را انجام دهند مراحل کار طولانی تر خواهد بود. هم به دلیل اجباری بودن شرکت در جلسات مشاوره بهزیستی که در ادامه به تفصیل توضیح خواهیم داد و هم به این سبب که افراد غالباً به رویه کارها تسلط و آشنایی کافی ندارند و بعضاً در وسط راه دچار سردرگمی میشوند.

مراحل طلاق توافقی با وکیل

مرحله اول: انجام توافقات بین زوجین

برای درخواست طلاق توافقی، در ابتدا زوجین باید در مورد کلیه حقوق مالی خانم از قبیل: مهریه، نفقه، اجرت المثل و همچنین مسائل غیر مالی مثل حضانت فرزندان مشترک به تفاهم و توافق کامل با یکدیگر برسند. لازم نیست این توافقات به صورت کتبی باشد. همین که به صورت شفاهی بین زوجین توافق حاصل شود کافی است.

مرحله دوم: تنها یک بار مراجعه زوجین به دفتر وکیل

بعد از انجام توافقات، تنها کافی است یک بار با مدارک شناسایی خود به دفتر وکیل مراجعه کنید. در همین یک جلسه ضمن تحویل مدارک، کلیه توافقات فی ما بین را به وکیل اعلام میکنید و وکیل هم تمام موارد را صورتلجسه میکند. بعد از آن دیگر نیازی به حضور زوجین در هیچ یک از مراحل نخواهد بود. وکیل کلیه کارها را بدون حضور زوجین انجام خواهد داد.

نکته: لازم به ذکر است از آنجایی که برخی از شعب دادگاه خانواده، صدور رای قطعی (گواهی عدم امکان سازش) را منوط به ارائه آزمایش عدم بارداری خانم میکنند، فقط یک بار خانم جهت انجام آزمایش باید به آزمایشگاه مستقر در دادگاه مراجعه نماید. البته همانطور که بیان شد برخی از شعب این حساسیت را دارند.

نکات مهم در مراحل طلاق توافقی با وکیل

۱) زوجین جهت انجام مراحل طلاق توافقی لازم است که هر کدام یک وکیل داشته باشند. یعنی خانم و آقا باید هر کدام یک وکیل به طور مجزا داشته باشند. (یک وکیل نمیتواند وکالت هر دو نفر را به طور همزمان بپذیرد)

۲) انجام مراحل طلاق توافقی با وکیل در گروه حقوقی دادور به طور تقریبی حدود ۱ الی ۲ هفته کاری زمان میبرد. برای اطلاعات بیشتر به مقاله مدت زمان طلاق توافقی مراجعه کنید.

۳) در صورتی که خانم از همسر خود وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشد، استفاده از حداقل یک وکیل دادگستری برای انجام مراحل طلاق توافقی الزامی است.

۴) هزینه دو وکیل دادگستری با احتساب همه هزینه ها تا رای دادگاه ۱۲ میلیون تومان است.

۵) وکیل دادگستری بعد از قبول وکالت، اقدام به ثبت دادخواست و طی مراحل قانونی تا صدور دادنامه قطعی (رای طلاق) از دادگاه خانواده مینماید. بنابراین تعهد وکیل با شرایط ذکر شده (حق الوکاله ۱۲ میلیون تومان برای دو وکیل) تا تسلیم رای نهایی به زوجین است. این رای میبایست در دفتر رسمی طلاق طی ۳ ماه ثبت گردد. زن و شوهر میتوانند ثبت طلاق در دفترخانه را نیز به وکیل محول نمایند که این موضوع هزینه جداگانه خواهد داشت.

بیشتر بدانید: وکالت در طلاق (حق طلاق زن)

مراحل طلاق توافقی بدون وکیل

مرحله اول: جلسات مشاوره اجباری

در اولین مرحله از مراحل طلاق توافقی، زوجین باید به سامانه تصمیم طلاق به نشانی zaman.behzisti.net مراجعه کنند. این سامانه برای دریافت نوبت مشاوره بهزیستی میباشد. شرکت زوجین در حداقل ۵ جلسه مشاوره الزامی است. بعد از این جلسات مشاوره در صورتی که طرفین همچنان اصرار به طلاق داشته باشند، از طرف بهزیستی نامه ای که به گواهی عدم انصراف از طلاق معروف است برای آنها صادر میشود.

نکته: لازم نیست که زوجین حتماً با یکدیگر به جلسات مشاوره مراجعه کنند بلکه میتوانند به صورت جداگانه هم در جلسات حاضر شوند. فقط نکته حائز اهمیت این است که زوجین چه با هم و چه به صورت جداگانه باید حداقل در ۵ جلسه مشاوره شرکت نمایند.

مرحله دوم: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی

در این مرحله از مراحل طلاق توافقی قبل از هر کاری، هر دو طرف لازم است که در سامانه ثنا ثبت نام نمایند. کلیه ابلاغ ها و وقت رسیدگی ها و تصمیمات دادگاه در این سامانه به صورت الکترونیکی ارسال میشود و طرفین با مراجعه به این سامانه میتوانند در جریان کامل روند پرونده باشند.

در ادامه بعد از دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق و ثبت نام در سامانه ثنا، زوجین باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواست طلاق توافقی مراجعه کنند. برای ثبت دادخواست به همراه داشتن مدارک شناسایی و نامه دریافتی از بهزیستی الزامی است.

مرحله سوم: حضور در دادگاه و دریافت گواهی عدم امکان سازش

پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، پرونده به یکی از شعبه های دادگاه خانواده ارسال میشود. در وقت تعیین شده توسط شعبه باید در محل مورد نظر حاضر شوید. در همین مرحله از مراحل طلاق توافقی، دادگاه زوجین را به واحد مشاوره ارجاع میدهد. در شهرهای مختلف واحد مشاوره ممکن است خارج از دادگاه باشد ولی در شهر تهران واحد مشاوره در ساختمان دادگاه مستقر است. این جلسه مشاوره فقط یک جلسه است و در همان روز هم نتیجه را به دادگاه اعلام میکند. پس از پایان جلسه مشاوره، زوجین در شعبه مورد نظر حاضر میشوند و کلیه توافقات خود را در دادگاه اعلام میکنند. توافقات زوجین عیناً در رای دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) منعکس خواهد شد. همچنین در صورتی که شعبه مورد نظر برای صدور دادنامه قطعی (رای طلاق) ارائه تست عدم بارداری را الزامی بداند زوجه را به آزمایشگاه ارجاع میدهد. لذا جهت ادامه روند کار و صدور رای نهایی، خانم باید پاسخ آزمایش عدم بارداری را به دادگاه ارائه نماید.

تا قبل از صدور رای دادگاه، زوجین میتوانند در هر مرحله ای از مراحل طلاق توافقی، از ادامه مسیر پشیمان شوند. در این حالت دیگر دادگاه رای صادر نخواهد کرد.

مرحله چهارم: ثبت طلاق در دفترخانه

در آخرین مرحله از مراحل طلاق توافقی باید در مدت ۳ ماهه پس از صدور رای دادگاه به یکی از دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خود مراجعه کنید. در صورتی که از رای دادگاه بیش از ۳ ماه بگذرد و آن را اجرا نکنید (یعنی برای ثبت طلاق به یکی از دفترخانه های طلاق مراجعه نکنید) رای صادره بی اثر شده و کلیه مراحل دوباره از اول باید انجام شود.

حذف نام همسر از شناسنامه

در صورتی که زوجین نخواهند اسم همسرشان بعد از طلاق در شناسنامه شان باشد، میبایست مراتب باکره بودن خانم را به دادگاه ارائه نمایند. دادگاه، خانم را جهت آزمایش پرده بکارت به پزشکی قانونی ارجاع خواهد داد. در صورتی که پزشکی قانونی موضوع را تأیید نماید، گواهی مربوطه را به دادگاه ارسال میکند. سپس دادگاه در رای خود مراتب باکرگی خانم را اعلام مینماید. بعد از صدور رای طرفین به دفترخانه طلاق مراجعه و جهت اجرای طلاق اقدام میکند. بعد از اینکه طلاق ثبت شد، زوجین میتوانند نامه ای از دفترخانه جهت معرفی به اداره ثبت دریافت کنند. سپس اداره ثبت درخواست زوجین را ثبت و اقدام به صدور شناسنامه جدیدی خواهد نمود که نام همسر سابق طرفین در آن درج نشده باشد.

۲۰ نکته در مورد مراحل طلاق توافقی که باید بدانید

۱) هر دو طرف برای شروع و ثبت پرونده باید کد ثنا داشته باشند.

۲) اگر خانم وکالت طلاق داشته باشد باید موارد مهمی در وکالت طلاق قید شده باشد. از جمله حق توکیل به غیر، حق اسقاط تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، حق ثبت و اجرای صیغه طلاق و…

۳) طی مراحل طلاق توافقی توسط وکیل الزامی نیست ولی باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی و زمان بوده و از اصطکاک و تنش بین طرفین به شدت میکاهد. مضاف بر اینکه اگر به علت عدم آشنایی، طرفین مسیر را اشتباه بروند ممکن است هزینه آن بیش از هزینه طلاق توافقی تمام شود.

۴) لازم نیست رضایت پدر در طلاق توافقی برای خانم اعلام شود.

۵) در صورتی که خانم باکره یا یائسه باشد، نیازی به آزمایش عدم بارداری نیست. ولی در صورت باکره بودن خانم مراجعه به پزشکی قانونی برای آزمایش بکارت الزامی است.

۶) از جمله مراحل طلاق توافقی که بسیار اهمیت دارد، توافق طرفین بر سر مسائل زیر است:

الف) مهریه 

باید زوجین در خصوص مهریه و اینکه آیا قرار بر این است که مهریه دریافت شود و یا بخشیده شود و یا بخشی از آن بخشیده شود و همچنین توافق بر سر اینکه نحوه پرداخت به چه شکل خواهد بود انجام شود. به عنوان مثال خانم از ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی، ۷۰ سکه آن را میبخشد و ۳۰ سکه باقیمانده را ۲۰ سکه نقداً و ۱۰ سکه را هر ۵ ماه یک سکه دریافت خواهد کرد. لذا توافق میبایست به صورت شفاف، صریح و با جزئیات کامل باشد.

بیشتر بدانید: مهریه در طلاق توافقی

ب) حضانت فرزند مشترک

مسئولیت نگهداری فرزندان مشترک در خصوص پسران کمتر از ۱۵ سال و دختران کمتر از ۹ سال باید مشخص شود. بنابراین باید معلوم باشد که حضانت فرزندان به عهده مادر است یا پدر. همچنین باید در مورد نحوه ملاقات طرف مقابل توافق شود. مثلاً زوجین به این شکل توافق میکنند: حضانت فرزند پسر ۴ ساله با مادر است و پدر هفته ای ۲۴ ساعت حق ملاقات خواهد داشت.

بیشتر بدانید: حضانت فرزند بعد از طلاق

ج) جهیزیه

جهیزیه باید تعیین تکلیف شود. با این توضیح که زوجین باید اعلام کنند که خانم جهیزیه خود را دریافت کرده است و یا قرار است دریافت کند و یا جهیزیه ای ندارد و یا اینکه هیچ ادعایی نسبت به جهیزیه ندارد. به عنوان مثال در توافق نامه طلاق توافقی اینطور قید میشود: زوجه جهیزیه خود را قبل از اجرای صیغه طلاق دریافت خواهد کرد. یا نوشته میشود: زوجه هیچ ادعایی در خصوص جهیزیه ندارد.

د) نفقه و اجرت المثل

نفقه همان خرجی است که مرد میبایست در زمان زندگی مشترک به زن پرداخت مینمود. اجرت المثل هم اجرت کارهایی است که خانم به درخواست آقا در منزل مشترک انجام میداد. از جمله آشپزی، نگهداری فرزندان و… . مثلاً در توافق نامه طلاق به این شکل نوشته میشود: زوجه هیچ ادعایی در خصوص نفقه و اجرت المثل ندارد.

بیشتر بدانید: همه چیز در مورد نفقه زن

۷) در هر مرحله ای در پروسه طلاق توافقی هر یک از زوجین منصرف شوند، امکان ادامه کار وجود نخواهد داشت.

۸) حضور هر دو طرف یا وکلای آنان در تمام مراحل طلاق توافقی الزامی است.

۹) اگر هر یک از طرفین احتمال میدهد که در طول جریان انجام کار طرف مقابل منصرف شود میبایست در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به اخذ وکالت طلاق اقدام نماید تا در صورت پشیمانی طرف مقابل بتوان بدون حضور وی اقدام نمود.

۱۰) آیا زن میتواند بعد از بخشیدن مهریه پشیمان شود؟ با توجه به اینکه وقتی خانم مهریه خود را میبخشد، بعد از ثبت طلاق قانوناً امکان رجوع به مهریه (پشیمانی از بخشش) وجود دارد، بهتر است طرفین حین اعلام بخشش مهریه به دادگاه “حق رجوع به بذل مهریه” را نیز اسقاط کنند. به این معنی که زوجه حق ندارد از آنچه بخشیده است برگردد و پشیمان شود.

۱۱) مدارک مورد نیاز برای انجام مراحل طلاق توافقی سند ازدواج، شناسنامه و کارت ملی است. در صورتی که سند ازدواج در دسترس نباشد میبایست جهت گرفتن رونوشت آن به دفترخانه ای که عقد در آنجا انجام شده مراجعه شود.

۱۲) در صورتی که تعهداتی در رای طلاق توافقی به عهده طرفین باشد و آن را انجام ندهند میتوان نسبت به آن تعهدات در همان پرونده تقاضای صدور اجراییه کرد. با این توضیح که به عنوان مثال مرد تعهد میکند ۲۰ سکه بابت مهریه بپردازد. و مقرر گردیده است هر دو ماه یک سکه پرداخت کند. با توجه به اینکه رای دادگاه بعد از صدور در دفترخانه اجرا و طلاق انجام شده است ولی همچنان تعهدات مرد نسبت به پرداخت اقساط باقیست. در این صورت اگر مرد نسبت به پرداخت اقساط در وقت مقرر شده اقدام نکند، خانم میتواند از همان دادگاهی که رای طلاق توافقی را صادر نموده است تقاضای صدور اجراییه کند. بنابراین دیگر نیازی نیست برای مطالبه اقساط معوقه پرونده جدیدی را مطرح کند.

۱۳) در صورتی که عقد در هر جای ایران ثبت شده باشد، میتوان در دادگاه تهران یا هر شهر دیگری اقدام به تقاضای طلاق نمود. بنابراین محل انجام عقد محدودیتی برای محل وقوع طلاق ایجاد نمیکند.

۱۴) اگر اشتباهی در صدور رای صورت گرفته باشد این اشتباه تحت عنوان “تصحیح رای” قابل اصلاح است. به عنوان مثال توافق طرفین بخشش ۷۰ سکه از ۱۰۰ سکه میباشد و مقرر گردیده است ۳۰ سکه در دفتر طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت شود. ولی اشتباهاً دادگاه در رای خود نوشته است که ۳۰ سکه باید بخشیده شود و ۷۰ سکه باید پرداخت گردد. این اشتباه با تقاضای طرفین به موجب لایحه قابل اصلاح است.

۱۵) وکلای دادگستری وکالتنامه های مخصوص به خود را دارند و اعطای وکالت به وکلای دادگستری نیازی به مراجعه به محضر ندارد. اخیراً با توجه به تغییرات در سیستم اعطای وکالت، اخذ وکالت از موکلین به صورت الکترونیکی بوده و با ارسال پیامکی حاوی یک کد ۵ رقمی به موکل و ارسال آن پیامک توسط موکل به وکیل، قرارداد الکترونیک وکالت منعقد میگردد. پس از آن یک نسخه از قرارداد در کارتابل هر یک از وکیل و موکل قرار داده میشود.

۱۶) هنگام طی کردن مراحل طلاق توافقی چنانچه هر یک از زوجین پشیمان شوند کلیه توافقات انجام شده ملغی میشود. حتی بعد از صدور رای دادگاه در صورتی که زن و شوهر ظرف ۳ ماه به دفترخانه مراجعه نکنند، علاوه بر اینکه رای صادره دیگر قابل اجرا نیست، توافقاتی که ضمن طلاق توافقی انجام شده و در رای دادگاه نیز آمده است هم دیگر اعتباری ندارد.

۱۷) محضرهای ثبت طلاق بر اساس مقرراتی که از سال ۹۸ وضع شده است سهمیه مشخصی برای ثبت طلاق دارند. به این معنا که هر دفترخانه ای فقط حق دارد سالانه تعداد معینی طلاق را ثبت نمایند. بنابراین ممکن است برخی از دفترخانه ها ظرفیت کافی برای ثبت طلاق نداشته باشند. این موضوع سبب شده است که در بسیاری از دفترخانه ها هزینه های ثبت طلاق افزایش پیدا کرده و گاهاً تا چندین برابر تعرفه قانونی دریافت شود.

۱۸) انجام مراحل طلاق توافقی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و یا زوجه است. به این معنا که دادگاهی به این موضوع رسیدگی میکند که در آدرس خانم و یا در آدرس خوانده دعوا واقع شده باشد. به عنوان مثال محل اقامت خانم تهران و محل اقامت آقا اصفهان میباشد و در دادخواست طلاق توافقی، مرد خواهان و زن خوانده دعوا قرار میگیرد. در این مورد دادگاه خانواده تهران به تقاضای طلاق رسیدگی میکند. محل اقامت هر شخص همان نشانی است که آن شخص در سامانه ثنا به عنوان نشانی خود اعلام مینماید. حال اگر هر دو طرف ساکن تهران باشند و آدرس ثبت شده در سامانه ثنای یکی از زوجین شرق تهران و دیگری در غرب تهران باشد، باز هم همین قاعده اجرا خواهد شد.

۱۹) دادگاه پس از صدور رای طلاق توافقی، نامه ای به تقاضای طرفین صادر میکند که “نامه قطعیت” نام دارد. این نامه حکایت از عدم اعتراض طرفین به رای صادره و قطعی شدن آن دارد. ممکن است این نامه خطاب به دفترخانه خاصی نوشته شده باشد یا نوشته نشده باشد. برخی از دادگاه ها اعلام میدارند که دفترخانه ای که زوجین قصد ثبت طلاق در آنجا را دارند، معرفی کنند. که در این صورت دادگاه خطاب به همان دفترخانه اعلام میدارد که رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. ولی اگر شماره دفترخانه در نامه قطعیت نوشته نشده باشد، زوجین به هر دفترخانه ای در سراسر ایران برای ثبت طلاق میتوانند مراجعه کنند.

۲۰) مطالبات و دعاوی حقوقی زن و شوهر بعد از طلاق: اگر چنانچه هرگونه مراودات مالی بین زن و شوهر باشد و قبل از طلاق حل نشده باشد قابلیت اقدام خواهد داشت. به عنوان مثال اگر خانم از آقا چکی وصول نشده داشته باشد و یا ضامن وامی شده باشد که آقا اقساط آن را پرداخت نکرده است میتواند نسبت به وصول آن از طریق محاکم اقدام کند. البته مثل هر دعوای حقوقی دیگری باید مدارک لازم برای اثبات موضوع را داشته باشد. ناگفته نماند این در صورتی است که قبل از طلاق نسبت به مسائل باقیمانده تعیین تکلیف نشده باشد.

سوالات متداول

صفر تا صد مراحل طلاق توافقی با وکیل چقدر زمان میبرد؟

از شروع تا صدور دادنامه قطعی (رای طلاق) توسط وکلای گروه حقوقی دادور حدوداً ۱ الی ۲ هفته کاری زمان میبرد.

مجموع هزینه های طلاق توافقی توسط وکیل چقدر است؟

حق الوکاله طلاق توافقی توسط وکلای دادور از ابتدا تا صدور رای دادگاه برای هر دو طرف ۱۲ میلیون تومان است. بعد از آن هزینه دفترخانه جهت ثبت طلاق نیز به آن اضافه میگردد.

برای طی مراحل طلاق توافقی چه توافقاتی بین زوجین لازم است؟

توافق بر سر مهریه، حضانت فرزند، جهیزیه، نفقه واجرت المثل الزامی است.

۵/۵ - (۵ امتیاز)

28 پاسخ به “مراحل طلاق توافقی با وکیل و بدون وکیل و توضیحات کامل”

 1. سعیدی گفت:

  سلام
  وقت به خیر
  عذر میخوام
  بنده ۴۵ روز جلسات مشاوره رفتیم
  توافق نامه امضا کردیم
  گواهی هم صادر شده از مرکز مشاوره
  فردا نوبت ثبت دادخواست از دفتر قضایی داریم

  میخوام ببینم من که اصفهانم ..حدودا چه قدر بعد از دادخواست طول میکشه تا اولین جلسه دادگاه تعیین بشه
  هر کسی یه چیزی میگه.میگن از ۲ هفته تا یک ماه

  میخوام ببینم یه جلسه تشکیل میشه دیگه؟؟
  و قاضی دوباره که مشاوره نمیفرسته؟؟؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   به طور متوسط وقت رسیدگی سه هفته تا یک ماه و نیم تعیین می شود. البته شهر به شهر و شعبه به شعبه میتواند متفاوت باشد. ولی یک بار جلسات مشاوره کافیست و نیازی به مراجعه دوباره به جلسات مشاوره نیست

 2. ناشناس گفت:

  سلام خسته نباشید
  تو یه پرونده طلاق به درخواست زوجه …

  زوجه ادعا کرده زوج دارای بیماری روانی پارافیلیا ( انحراف جنسی ) است و برای اثبات این موضوع درخواست ارجاع به پزشکی قانونی و روانپزشک رو کرده … زوج استنکاف می کنه از رفتن به پزشکی قانونی هر بار به بهانه ای …

  قاضی می تونه فقط با استناد به استنکاف زوج از رفتن به پزشکی قانونی حکم طلاق صادر کنه ؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   در صورتی که تقاضای طلاق همراه با بخشش مهریه باشد احتمال زیادی وجود دارد که دادگاه تقاضای طلاق را با اوصاف موجود قبول کند

 3. ناشناس گفت:

  سلاج خسته نباشید من الان ۱۰ ماه ک عقدم و باکره هسم سراینکه همسرم بهم خیانت کرده مهرمو به اجرا گذاشتم و ازش شکایت کردم بابت خیانتی ک بهم کرده و هم بخاطر تهمت و تهدید ها و فوش هایی ک داده بابت اونام شکایت کردم. درموزد خیانتش فقط پیام هاش بل اون خانم رو دارم .میخواسم ببینم میتونم بدون رضایت همسرم میتونم طلاق بگیرم؟؟؟؟؟ .چون همسرم گفته طلاقت نمیدم .
  و اینکه حکم خیانت و توهین و فحاشی چیه؟؟؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   به منظور درخواست طلاق توسط زوجه، وی می بایست دارای دلایل محکمه پسند باشد به نحوی که برای دادگاه اثبات شود که ادامه زندگی مشترک برای زن همراه با سختی و عسر و حرج است.
   در صورت خیانت همسر با توجه به اینکه نحوه طرح دعوا و نوع خیانت چه باشد احکام متفاوتی به آن بار میشود و همچنین است در خصوص فحاشی و توهین.
   به عنوان مثال خیانت اگر تحت عنوان رابطه نامشروع رسیدگی و ثابت شود و حکم قطعی صادر شود،مجازات آن صد ضربه شلاق خواهد بود.

 4. ناشناس گفت:

  سلام آقای ۳۲ساله با یک خانم مطلقه عقد رسمی کرده و یک ماه پیش طلاق گرفته از آنجایی که خانم باکره نبوده و آقا قصد ازدواج مجدد ندارد آیا میشود اسم همسر را از شناسنامه آقا حذف کرد ،چندتا جاگفتن که یا خانم بابد باکره باشه یابا ازدواج مجدد آقا اسم همسر قبلی حذف میشه میخوام بدونم آیاراه دیگه ای هست؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   متاسفانه امکان پاک کردن اسم همسر در حالی که خانم باکره نمی باشد وجود ندارد

 5. ناشناس گفت:

  سلام ببخشید میشه یه سوالی بپرسم

 6. ناشناس گفت:

  سلام خسته نباشیدیه سوال داشتم اقایی میخواد از خانمش طلاق بگیره طلاق توافقی و خانم مشکل اعتیاد به شیشه داره بچه رو هم مرد نگه میداره وکلی قسط بدهی بالا اورده خانم وام گرفته وسیله خونه خریده بعد هم که خواستن جدا بشن خانم تمام وسایل زندگی رو جمع کرده برده ومهریه رو هم بخشیده که ترک میکنه وبه زندگیش ادامه میده ولی برگشته ودوباره شروع به مصرف مواد کرده الان واقا دیگه نمیخواد باهاش زندگی کنه ومیخواد طلاق بگیره ایا برن دادگاه پولی به خانم تعلق میگیره؟؟چون گفتن بره دادگاه ۴۰میلیون باید بده به خانم ایا این درسته

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   اگر خانم مهریه و سایر حقوق مالی خود را بخشیده باشد دیگر امکان مطالبه مجدد وجود ندارد. ولی در فرضی که مهریه و سایر حقوق مالی به قوت خود باقی باشد با توجه به میزان مهریه و اجرت المثل امکان مطالبه وجود دارد.

 7. ناشناس گفت:

  مهریشو به صورت ابرابخشیده ولی الان وکیل اقا میگه باید یه پولی بهش بدی تا بیاد امضا کنه وطلاق بگیره واقا نداره این پول رو که وکیل گفته ۲۵تومن بهش بده بیاد امضا کنه ایا دادگاه هم همینو میگه که باید یه چیزی بهش بدی یا این وکیل برای راحتی کار خودش میگه پول بده زودتر طلاقت رو بگیر ما که گیج شدیم به خدا کسی رو هم نداره بنده خدا که راهنماییش کنه.الان وقتی مهریش رو بخشیده وکل وسایل خونه رو برده باخودش بازم دادگاه میگه یه پولی بهش بده یانه ؟ایا بهش تعلق میگیره

  • گروه وکلای دادور گفت:

   در صورتی که مرد تقاضای طلاق کند ممکن است دادگاه مبلغی به عنوان اجرت المثل تعیین نماید که توسط مرد باید پرداخت شود. ولی این موضوع نیازمند رسیدگی توسط دادگاه است و به صورت قطعی نمیتوان نظر داد.
   در حال حاضر دادگاه ها مبلغی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان به ازای هر سال زندگی به عنوان اجرت المثل معمولاً تعیین میکنند که این مبلغ میتواند بیشتر یا کمتر باشد.

 8. زهرا گفت:

  سلام خسته نباشید ببخشید من سال ۹۶ ازدواج کردم ومهریه م ۴۰ میلیون تعیین کردن الان به نرخ روز مهریه م تقریبا چقدر میشه میشه راهنماییم کنید

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   با جستجوی عبارت “محاسبه مهریه به نرخ روز” سایت های محاسبه گر خسارت تأخیر تأدیه نمایش داده میشود که از آن طریق میتوانید میزان مهریه خود را به نرخ روز محاسبه کنید

 9. سهیلا گفت:

  سلام وقت شما بخیر اجرت المثل ۳۴ سال زندگی مشترک بعد از فوت زوج
  چقدر محاسبه میشه واسه زوجه ؟
  نفقه را به چه میزان محاسبه میکنند ؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   در حال حاضر دادگاه ها بابت هر سال زندگی مشترک مبلغی حدودا بین یک میلیون تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان اجرت المثل تعیین می کنند

 10. نفس گفت:

  اگر بخاطر ازدواج دوم مردی و عدم رسیدگی زن اول بخواهد در خواست طلاق دهد غیراز مهریه و اجرت المثل چیزی از اموال مرد به زن تعلق میگیرد؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   علاوه بر نفقه که در واقع خرجی مرد به زن میباشد و همچنین مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت مبلغی تعلق نمی گیرد

 11. ناشناس از تهران گفت:

  ایا طلاهایی که در طول زندگی مرد برای زن خریده و در صندوق امانات است و صندوق و کلید بنام زوجه است ولی اجاره صندوق را زوج پرداخت می‌کند .زن میتواند آنها را بفروشد؟؟؟؟ واگر بفروشد مرد میتواند به جرم خیانت در امانت از زن شکایت کند؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   در صورتی که طلاها برای زوجه خریداری شده باشد، زوجه مالک آنهاست و فروش مال توسط مالک خیانت در امانت محسوب نمیشود. ضمناً محتویات صندوق امانات متعلق به کسی است که صندوق امانات به نام اوست نه شخصی که اجاره بهای آن را پرداخت میکند مگر آنکه خلاف آن اثبات شود

 12. ناشناس گفت:

  سلام.ملکی را با همسرم سه دنگ سه دنگ شریکیم و دوتا سند قطعی سه دنگی داریم اگر به همسرم وکالت بلاعزل داده باشم میتونه سه دنگ منو با وکالتی که ازم داره به نام خودش انتقال بدهد؟؟؟؟
  وآیا اگر ایشون با وکالتی که داره ملک رو بفروشه و پول سه دنگ منو بهم نده میتونم ازش شکایت کنم‌؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   بله ایشان میتواند با وکالت فروشی که از شما دارد نسبت به انتقال ملک به نام خود یا هر شخص دیگری اقدام نماید و همچنین در صورت انتقال، شما نیز میتوانید برای مطالبه مبلغ مربوط به سه دانگ خود طرح دعوا کنید

 13. ناشناس گفت:

  سلام خوبین وقتتون بخیر من خانوم ۲۷ ساله از خوی هستم ک برای طلاق توافقی وکیل گرفتم و اقدام کردم جهیزیه و ثبت طلاق رفتم سند امضا کردم ولی اللن پیشیمونم واسی کاری ک انجام دادم میگن اگه نرم ب محضر واسی رد صیغه رو بخونن ایا مرد میتونه طلاق غیابی بگیره ؟؟؟ ایا راه دیگ ای هم هس ک برای لغو طلاق ؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   در سوال پرسیده شده توسط شما در جایی اعلام کرده اید که سند ثبت طلاق را امضا کرده اید ولی از طرفی در انتهای سوال بیان شده که به محضر برای امضای سند نرفته اید. در پاسخ به سوال شما باید گفت بعد از صدور حکم طلاق توسط دادگاه طرفین می بایست یک بار به دفترخانه طلاق جهت ثبت طلاق مراجعه نمایند. حال اگر شما به دفترخانه مراجعه و امضا نموده اید امکان پشیمانی وجود ندارد و اگر امضا ننموده اید با عدم حضور شما و انقضای مهلت سه ماهه حکم دادگاه، حکم بلا اثر می شود

 14. عسل گفت:

  خانمی هستم یکسال عقدم عروسی کردیم ولی نرفتیم سرخونه زندگیمون دوماه بعدعقدمون همسرم رفت درخاست طلاق داد ومن مهریه اجراگذاشتم الان حکم مهریه من قطعی اومده و اقساطی شده حکم طلاقو بهمون دادن بردیم گذاشتیم محضر خطبه طلاقم خونده شد موقع ثبت طلاق ک رسید گف پشیمون شدم البته خودش بمن هیچی نگف چون مااصلا رابطه ای باهم نداریم محضرداربهم گف ومنصرف شد پدرش میگ طلاقت نمیده تاابد خونه پدرت بمون مهرونفقتم میدم میشه همچین چیزی؟؟حالا من درخاست طلاق دادم میتونم جداشم؟

  • گروه وکلای دادور گفت:

   با سلام
   قانوناً شما می توانید از شعبه ای که حکم طلاق را صادر کرده ظرف سه ماه از تاریخ صدور دادنامه تقاضای اجرای حکم طلاقی که قبلاً صادر شده است را بدهید. برخی از دادگاه ها با این موضوع موافقت کرده و ممکن است نیازی به تشکیل پرونده جدید نباشد. در صورتی که دادگاه با تقاضای اجرای حکم به صورت غیابی موافقت نکند می بایست درخواست طلاق یک طرفه بدهید که درخواست یک طرفه باید با رعایت موارد قانونی مطرح شود که ممکن است حدودا یک تا دو سال زمان ببرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی 02177057605 09124148542